Riešenie pre všetkých od škôlky po strednú školu

Obsah kurzu zameraný na život v škole a školské predmety

Úvodný zaraďovací test a priebežné kontrolné testy

Priebeh riadený študijným správaním žiakov / študentov

Obsiahla sada nástrojov pre administrátorov a učiteľov

Records Manager a analytika pre komplexnú podporu študentov

Vzdialená podpora jednotlivcov, tried a veľkých skupín

Plán hodín vrátane aktivít a cvičení, pracovné listy a príručky pre učiteľov

Pre počítače, notebooky, iPady a vybrané tablety (Mac / Windows / iOS / Android)

SK-12b---DynEd-School-Solutions-Video