Ucelené riešenie štúdia online + podpora lektora

Profesijné kurzy neo kombinujú online individuálne štúdium a podporu lektora tak, že sa prispôsobia študijnému štýlu každého jednotlivca. Študujúci môžu prostredníctvom svojich mobilných zariadení študovať kedykoľvek a kdekoľvek. Odporúčame študovať krátko, maximálne po 30 až 45 minútach, niekoľkokrát týždenne.

neo vás prevedie cestou k akémukoľvek jazykovému cieľu. Vašu aktuálnu jazykovú úroveň určí najmodernejší zaraďovací test neo. Po získaní tejto informácie sa môžete rozhodnúť, aký cieľ v plynulosti v angličtine budete chcieť dosiahnuť.

Plynulosť v angličtine máte na dosah poukážky

neo predstavuje pohodlný študijný balík založený na objeme štúdia. Prostredníctvom nášho systému predaja poukážok si môžete zakúpiť jednu alebo viacero certifikačných úrovní. Ak neo kupujete pre zamestnancov firmy, kúpite potrebný počet úrovní a každému zamestnancovi potom pridelíte kód poukážky.

Certifikačné úrovne neo sú v súlade s úrovňami Spoločného európskeho referenčného rámca SERR (CEFR). Certifikačnú úroveň splníte absolvovaním štúdia, úspešným zložením kontrolných testov a vykonaním záverečného testu zodpovedajúcej úrovne.

2a---neo-app-seen-on-İPhone

Neuveriteľne účinná štúdijná aplikácia

Študijná aplikácia neo rozvíja plynulosť v angličtine prirodzeným spôsobom. Predkladá jazykové štruktúry a slovnú zásobu tak, že ich význam si vyvodíte na základe vám už známych konceptov. neo vychádza zo systému DynEd a jeho analýz študijných dát zhromažďovaných po dobu viac ako 30 rokov. Vzhľadom k tomu garantuje dokonalé zvládnutie každej certifikačnej úrovne.

Podpora lektora

Certifikovaní lektori vás povedú a budú s vami personalizovať jazykové javy, ktoré ste sa naučili. Pokročilá technológia umelej inteligencie neo umožňuje lektorom zamerať sa na akýkoľvek konkrétny problém, s ktorým ste sa počas individuálneho štúdia potýkali.

Garancia

neo garantuje, že jazyk dokonale zvládnete a získate certifikát podľa Spoločného európskeho referenčného rámca SERR (CEFR), ak:

získate požadovaný počet študijných bodov

sa stretnete aspoň 10-krát s lektorom neo

zložíte kontrolné testy a záverečný test