Získajte plynulosť pre použitie v praxi

Témy navrhnuté pre najvyššie úrovne angličtiny

Kurikulum zamerané na komunikáciu

Riešenie pre každú úroveň od začiatočníkov po expertov

Reč čísel v prezentáciách a diskusiách

Užitočný a funkčný obsah k sprostredkovaniu hlavných jazykových javov

Vysoko efektívne metódy precvičovania k zvýšeniu plynulosti v anglickom prejave

SK-20aa---DynEd-University-Solutions-Video