Pokročilé jazykové zručnosti pre medzikultúrnu komunikáciu

Jazykovo náročné DynEd kurzy na báze videa dovedú študentov na úroveň C1 a C2 podľa CEFR. Pomáhajú im rozvíjať zručnosti počúvania a písania poznámok na najvyššej úrovni a zvládnuť stavbu viet a tok myšlienok v reálnom čase.

V kontexte medzikultúrnej komunikácie pripravia kurzy študentov na štúdium v anglicky hovoriacom bakalárskom, magisterskom či doktorandskom štúdijnom programe.

Advanced CoursesCEFR C1 - C2

Advanced ListeningPosluchové zručnosti pre úspech v reálnom živote
C1 - C2 podľa SERR (CEFR)

Advanced Listening, kurz pre pokročilých študentov angličtiny ako druhého aj prvého jazyka, je vystavaný na autentických prednáškach profesorov Stanfordskej univerzity. Jeho interaktívne lekcie rozvíjajú posluchové stratégie, akademickú slovnú zásobu a kritické myslenie. Kurz je zameraný na spracovanie komplexných informácií v reálnom čase. Zdokonalíte si zručnosti počúvania a zručnosť písania poznámok na najvyššej úrovni, nevyhnutné pre úspech v anglicky hovoriacom univerzitnom či profesijnom prostredí.

Advanced Listening  pripraví študujúci na certifikáciu, ktorá je požadovaná na zahraničných univerzitách a postgraduálnych programoch, a pomôže im uspieť v medzinárodnom obchodnom prostredí.

Lecture 1Ako si poradiť so stresom

Lecture 2Gény a génová terapia

Lecture 3Čínska ekonomika

Lecture 4Umenie prednášať

Lecture 5História otroctva

Lecture 6Geológia sopiek

Lecture 7Vynález „lietadla“

Lecture 8Princípy detskej psychiatrie

Lecture 9Ženy a sociálna reforma

DialogueRozvíjajte interaktívne posluchové zručnosti
C1 - C2 podľa SERR (CEFR)

Dialogue je doplnkový kurz angličtiny, v ktorom si na témach všeobecného záujmu prostredníctvom rozhovorov v televíznom programe intenzívne precvičítie posluch s porozumením. Náročný obsah Dialogue, odvysielaný televíziou CCTV (China Central Television), pomôže študentom najvyššej jazykovej úrovne pripraviť sa na univerzitné přednášky, diskusné skupiny, konferencie a medzinárodné obchodné prezentácie v angličtine.

Každý z troch rozhovorov bol rozpracovaný do troch častí – prezentácia, interaktívny posluch a jazykové zručnosti. Dôkladné naštudovanie každého rozhovoru vyžaduje cca sedem hodín. Jazyk je autentický, hovorí sa spontánne a prirozdzeným tempom. Kurz pripravuje študujúci taktiež na komunikácii s nerodeným hovoriacim angličtiny v medzinárodnom obchodnom prostredí.

Tri témy podrobných diskusií zahŕňajú:

  • Vyššie vzdelanie v globalizovanej ére

  • Ochranu životného prostredia

  • Problematiku stárnutia

Prezentácia

Všeobecné porozumenie (zachytenie hlavných myšlienok posluchom, písanie poznámok)

Interaktívny posluch

Zručnosti detailného posluchu a schopnosť syntézy informácií z rôznych častí konverzácie.

Jazykové zručnosti

V centre pozornosti je slovná zásoba, idiómy a opakovanie gramatiky