Najrýchlejší vybudovanie plynulosti v angličtine pre všetkých žiakov

Nástroje na riadenie tried

Podrobné údaje o štúdiu žiakov

Výkazy a analytika

DynEd ponúka ucelený súbor integrovaných kurzov výučby anglického jazyka pre školy, od materských až po stredné. Táto sada pre deti, mládež a pokročilých žiakov obsahuje deväť kurzov špeciálne vyvinutých pre jednotlivé vekové kategórie. Sofistikované nástroje na sledovanie a riadenie štúdia, obrovské množstvo zdrojov, videí a dokumentov pre odľahčenie učiteľom, jednoduché a intuitívne rozhranie a precízne vystavané kurikulum na všetkých úrovniach robí z DynEd riešení pre výučbu angličtiny, ktoré celosvetovo nemá obdobu.