Spracované pre žiakov 10 – 17 rokov

Rozvíjajú plynulosť a zautomatizovanie

Pripravujú na vyučovacie predmety, vrátane matematiky, fyziky, chémie, biológie, geografie, histórie atď.

Podporujú myslenie v angličtine

Učivo prezentované v reálnom kontexte života školy / kampusu

Prehlbujú zručnosť čítania

Kurikulum zamerané na komunikáciu

Kurzy pre mládežA1 - C2 podľa SERR (CEFR)

First EnglishPoložte najdôležitejšie základy jazyka
0 – A1 podľa SERR (CEFR)

First English bol vyvinutý pre začiatočníkov a zaoberá sa jazykovými javmi tejto úrovne. Učenie prebieha v prirodzenom poradí počúvanie, hovorenie a až potom čítanie a písanie. Hierarchická postupnosť učiva uľahčuje žiakom preniknúť do štruktúry jazyka, precvičovať ju a stotožniť sa s ňou, čo im prináša dlhodobé výsledky a plynulosť.

Posluch

Prezentuje kľúčový jazyk a ponúka intenzívny tréning počúvania a rozprávania.

Dialóg

Roztomilé animované postavičky vedú dve alebo viac vekovo prispôsobených konverzácií zo školského prostredia, ktoré zahŕňajú najpoužívanejší funkčný jazyk.

Slovná zásoba

Prezentuje predmety a akcie obzvlášť dôležité v školskom prostredí.

Gramatika

Zameriava sa na kľúčové gramatické javy a tvorbu otázok. Žiaci sa precvičujú v zaobchádzaní s jazykom.

Abeceda a číslice

Rozvíja čítanie a slovnú zásobu, vrátane abecedy, hlások, číslic, orientácie v čase a kalendári, matematických funkcií a numerických vzťahov.

English for SuccessAngličtina na používanie v triede
A2 - C2 podľa SERR (CEFR)

English for Success pripravuje 11 – 17 ročných študentov k dennodennému užívaniu angličtiny v školskom prostredí a zároveň vo vyučovacích predmetoch, ako napr. matematika, fyzika, zemepis či história. Učenie prebieha v prirodzenom poradí počúvanie, hovorenie a až potom čítanie a písanie. Hierarchická postupnosť učiva uľahčuje študentom preniknúť do štruktúry jazyka, precvičovať ju a stotožniť sa s ňou, čo im prináša dlhodobé výsledky a plynulosť.

Témy na rozohriatie

Prostredníctvom obrázkov prezentuje a rozširuje gramatiku a slovnú zásobu každodenného života. Témy zahŕňajú ročné obdobie, počasie, dopravu, popis ľudí a vecí a povolania. V časti Zameranie na gramatiku študenti intenzívne precvičujú kľúčové štruktúry z danej sekcie.

Školský život

Zameriava sa na konverzačnú angličtinu v škole a jej okolí. Hlavnými postavami sú 16-ročná dievčina a jej 13-ročný brat, ktorí navštevujú medzinárodnú školu so spolužiakmi z rôznych prostredí. Témy zahŕňajú napr. obedové menu, fyzickú orientáciu v škole a rozvrh hodín.

Vyučovací predmet

Predstavuje krátke ilustrované rozhovory z rôznych oblastí, vrátane matematiky, vedy, zemepisu, svetových dejín a angličtiny. Pre každý predmet sa prezentuje a neskôr opakovane využíva kľúčová slovná zásoba a gramatika, vrátane jazyka vysvetľovania, klasifikácie, porovnávania, čísel a tvorby otázok.

Rozšírenie jazyka

Pokrýva všeobecné témy, ako sú napr. preferencie, počasie, povolania, budovy a lokality. Nový jazyk sa predstavuje hravejšou formou a nadväzujú na neho otázky preverujúce porozumenie a cvičenia zamerané na gramatiku.

Hovorenie s rozpoznávaním

Študenti využívajú technológiu Rozpoznávania reči k trénovaniu rozprávania. Prostredníctvom týchto motivujúcich cvičení si opakujú kľúčovú slovnú zásobu, gramatiku a dôležité frázy prezentované a precvičované v predchádzajúcich lekciách.

Reading for SuccessZručnosti čítania budujeme premyslene
CEFR Levels A2 to C2

Novo vyvinutý kurz čítania odráža a rozširuje jazyk a obsah akademického kurzu English for Success

Čítanie

Otázky preverujúce porozumenie smerujú pozornosť študentov na hlavné myšlienky a dôležité detaily. Študenti si môžu nechať vety predčítať nahlas a precvičovať si čítanie nahrávaním sa.

Zameranie na vety

Študenti prehlbujú porozumenie jazyka doplňovaním slov (gramatika a slovná zásoba) do viet daného textu.

Pamäťová hra

Súčasťou tohto cvičenia je zachytenie významu počúvaním a rýchle dekódovanie. Táto aktivita rozvíja pracovnú pamäť, kľúč k plynulosti v čítaní.

Doplňovanie slov

Študenti sa prepracovávajú jednotlivými úrovňami tohto hravého cvičenia tým, že správne dopĺňajú do textu chýbajúce slová. Zakaždým chýbajú iné slová.

Zameranie na slovnú zásobu

Študenti budujú kľúčovú akademickú zručnosť – schopnosť pracovať iba s anglickou definíciou slova. Tým si zároveň opakujú kľúčovú slovnú zásobu z čítaných textov.

Lokalizácia slov

V tejto aktivite pod časovým tlakom majú študenti za úlohu text rýchlo preskenovať a lokalizovať vypočuté slová. Študenti si posilňujú zručnosti rýchleho dekódovania.

Tvorenie viet

Táto motivujúca aktivita s rozpoznávaním reči posilňuje zručnosti dekódovania a výslovnosti tým, že študenti tvoria vety hlasným čítaním.

English by the NumbersBuilding Confidence in
Presentations & Conversations
CEFR Levels B1 to C2

An excellent supplementary course ideal for both General and Business English, English by the Numbers develops the skills needed to express numbers in different situations, understand and make numerical presentations in English, present data in the form of graphs and charts, discuss and describe logical relationships, and exchange numerical information. Students learn to ask and answer questions about topics such as energy, health, safety, and job issues.

Unit 1Numbers, Fractions, Decimals

Unit 2Numerical Operations, Numerical Relations

Unit 3Graphs, Related Changes

Unit 4Line Graphs

Unit 5Bar Graphs

Unit 6Pie Graphs

Unit 7Probabilities, Logical Relations, Review

New Dynamic EnglishImprove English Fluency
CEFR Levels A1 to C2

New Dynamic English is a general English course ideal for young adults and adults to help them learn the frequently-used sentence structures necessary for effective communication at all levels. It focuses on language that is immediately useful in over 200 hours of highly intensive and high quality study and practice. Its hierarchical scope and sequence help students understand, practice, and internalize the core framework of English necessary for fluency and long-term success.

Module 5

On a Trip, Energy Sources, Directions, Review Exercises, Video Interactions

Module 6

Life Experiences, Matrix Vocabulary, Comparisons, Review Exercises, Video Interactions

Module 7

Life Choices, Epidemic, Space & Time Sequences, Review Exercises, Video Interactions

Module 8

The Secret Code, Matrix Vocabulary, UFOs For & Against, Review Exercises, Video Interactions

Module 1

Names & Places, Jobs & Family, Numbers & Time, Review Exercises, Video Interactions

Module 2

Family Schedule, Matrix Vocabulary, Likes & Dislikes, Review Exercises, Video Interactions

Module 3

Daily Activities, Our World, Locations, Review Exercises, Video Interactions

Module 4

Planning Ahead, Matrix Vocabulary, Biography, Review Exercises, Video Interactions